Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
ZAPYTANIA OFERTOWE
03.12.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące technicznej obsługi Dnia Podsumowania i Zamknięcia Projektu w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
05.11.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania wzorów graficznych plakatów, w tym plakatów z kalendarium, broszury z kalendarium, posterów oraz ulotki w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
05.11.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu pomieszczeń dydaktycznych do celów przeprowadzenia kursów specjalistycznych na terenie Jarosławia w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
05.11.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu pomieszczeń dydaktycznych do celów przeprowadzenia kursów specjalistycznych na terenie Łańcuta w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
29.10.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu pomieszczeń dydaktycznych do celów przeprowadzenia kursów specjalistycznych na terenie Niwisk w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
18.10.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia zajęć z przedmiotu anglojęzycznego Fundamentals of Economics Processes w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
28.08.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu krytej pływalni dla potrzeb kursów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
13.08.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania wzorów graficznych broszury wraz opakowaniem i płytą DVD w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
10.08.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu biletów lotniczych dla 3 osób w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
08.06.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dystrybucji materiałów promocyjnych w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
01.06.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu pomieszczeń dydaktycznych do celów przeprowadzenia kursów specjalistycznych na terenie Jasła lub w okolicy Jasła (do 5 km od Jasła) w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
28.05.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu biletów lotniczych w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
16.05.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu biletów lotniczych w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
07.05.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb kursów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Miejsce realizacji: Chełm.
07.05.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb kursów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Miejsce realizacji: Przemyśl.
07.05.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu krytej pływalni dla potrzeb kursów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
07.05.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajęcia dwóch sal szkoleniowych przystosowanych do zainstalowania 16 komputerów typu laptop oraz projektora multimedialnego w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
08.02.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej w Przemyślu w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
08.02.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej w gminie Frysztak w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
08.02.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej w gminie Majdan Królewski w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
01.02.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Zakupu kodów dostępowych Marketplace w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
16.01.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Zakupu biletów lotniczych w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
20.10.2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Wynajmu krytej pływalni dla potrzeb kursów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
28.10.2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące technicznej obsługi Dnia Otwartych Drzwi projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
23.08.2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania wzorów plakatów, broszur oraz ulotek w ramach projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
10.08.2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania raportu pt. "Analiza rynku specjalistycznych szkoleń 2012 w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego, na podstawie badań ankietowych, analizy danych w oparciu o badania w zakresie poziomu zapotrzebowania społeczności pozaakademickiej na kursy podnoszące kompetencje dla pracowników nie będących pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego lub studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz osób pozostających bez pracy w ramach projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".