Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR
Koordynator: dr Katarzyna Walicka - Cupryś,
tel. 608 461 583
e-mail: kwcuprys@univ.rzeszow.pl

Organizacja staży i wizyt studyjnych dla kadry akademickiej UR
Koordynator: mgr Grzegorz Magoń,
tel. 608 460 392
e-mail: gmagon@univ.rzeszow.pl

Wsparcie dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku angielskim
Koordynator: mgr Jarosław Kawałek,
tel. 608 460 648
e-mail: jkawalek@univ.rzeszow.pl

Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW
dr hab. Grzegorz Ślusarz,
tel. 607 294 755
e-mail: gslusarz@univ.rzeszow.pl

Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej
mgr Krystian Antochów
tel. 608 469 184
k.antochow@univ.rzeszow.pl