Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
WARSZTATY MAJĄCE NA CELU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH DO SYLABUSÓW DO PRZEDMIOTÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Trwają przygotowania do warsztatów mających na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. We wrześniowej edycji warsztatów weźmie udział kadra akademicka Uniwersytetu Rzeszowskiego z trzech wydziałów tj.: medycznego, ekonomii oraz  biologiczno-rolniczego. Wraz z zaproszonymi ekspertami z Japonii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Finlandii przyjrzą się najnowszym trendom w dydaktyce nauczania w szkolnictwie wyższym oraz opracują wytyczne do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.