Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ORGANIZACJA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UR

Wsparcie udzielane w ramach zadania "Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej" ma na celu realizację szczegółowego celu projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim", jakim jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni o kursy specjalistyczne wynikające z potrzeb rynku i gospodarki opartej na wiedzy, przez organizację Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
            Działanie to ma na celu podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych oraz zwiększanie dostępu społeczeństwa do edukacji i zapewnienie ustawicznego kształcenia przez całe życie poprzez utworzenie Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób spoza społeczności akademickiej UR. Kształcenie ustawiczne, zgodnie z Deklaracją Bolońską, stanowi integralną częścią strategii rozwoju uczelni. Na podstawie diagnozy w zakresie zapotrzebowania pracodawców na umiejętności i kwalifikacje pracowników, utworzono ofertę kursów specjalistycznych dla potrzeb rynku pracy i gokkspodarki opartej na wiedzy.

ZAPRASZAMY NA NASTĘPUJĄCE KURSY ORGANIZOWANE W LISTOPADZIE 2012 R.

Wydział Nazwa kursu Termin realizacji Rekrutacja
  Miejsce realizacji - Rzeszów    
WSH Bałkany. Geografia-polityka-kultura listopad Status: Zakończona
do 29.10.2012 r.

Zapisy
WSH

Bezpieczeństwo narodowe z elementami historii
wojskowej i politycznej

listopad Status: Zakończona
do 29.10.2012 r.

Zapisy
WSH Muzeum w XXI wieku.Między tradycją a nowoczesnością listopad Status: Zakończona
do 29.10.2012 r.

Zapisy
WSH

Zarządzanie wielopodmiotowe na szczeblu lokalnym

listopad Status: Zakończona
do 29.10.2012 r.

Zapisy
  Miejsce realizacji - Niwiska    
WMP Komputerowe wspomaganie projektowania 10-11, 24-25
listopada
Status: Zakończona
do 29.10.2012 r.

Zapisy
  Miejsce realizacji - Jarosław    
WMP

Corel Draw i Matlab jako narzedzie do cyfrowego przetwarzania obrazu

17-18, 24-25
listopada
Status: Zakończona
do 29.10.2012 r.

Zapisy
  Miejsce realizacji - Przemyśl Łańcut    
WMP  Projektowanie i implementacja baz danych 17-18
listopada
1-2 grudnia
Status: Zakończona
do 29.10.2012 r.

Zapisy

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.
Kursy realizowane są w systemie weekendowym (sobota, niedziela).
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa oraz obiadowa (bezpłatny posiłek oraz napoje).
Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe (segregator, długopis), dydaktyczne (skrypt lub podręcznik) oraz certyfikat ukończenia kursu.

Osoby spoza Rzeszowa maja możliwość zamówienia bezpłatnego noclegu (w kwestionariuszu należy zaznaczyć taką potrzebę).

Objaśnienie skrótów:

  • WM - Wydział Medyczny
  • WPA - Wydział Pedagogiczno - Artystyczny
  • WE - Wydział Ekonomii
  • WSH - Wydział Socjologiczno - Historyczny
  • WMP - Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  • WPR - Wydział Prawa i Administracji

W ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w 2012 r. realizowane będą kursy na 6 wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie:

Szczegółowych informacji na temat kursów udzielają koordynatorzy na poszczególnych wydziałach (dane kontaktowe znajdują się na stronach z opisem szkoleń).

W sprawach dotyczących realizacji zadania pn. Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego proszę kontaktować się z:
mgr Krystian Antochów
tel. 608 469 184
k.antochow@univ.rzeszow.pl