Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ORGANIZACJA STAŻY I WIZYT STUDYJNYCH DLA KADRY AKADEMICKIEJ UR

STAŻE I WIZYTY STUDYJNE

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w stażach oraz wizytach studyjnych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Od 17 października 2011 rozpoczynamy rekrutację na staże i wizyty studyjne w roku 2012. W planowaniu stażu bądź wizyty studyjnej należy uwzględnić czas realizacji roku dydaktycznego wybranej uczelni. Komplet dokumentów można składać Biurze Projektu do 25 listopada 2011 r. Wyjazd zagraniczny powinien rozpocząć się po 1 stycznia i zakończyć przed 30 listopada 2012 r. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganymi dokumentami Aplikacji. Wszelkich informacji udziela Koordynator zadania i biuro Projektu.

Do udziału w stażu lub wizycie studyjnej zachęcamy wszystkich etatowych pracowników UR posiadających  doświadczenie w zakresie dydaktyki.
Celem wyjazdu na staż jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych  do prowadzenia dalszej pracy naukowo-dydaktycznej na UR oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia. Nieocenionym atutem tych wyjazdów jest nawiązywanie współpracy z dotychczas nieznanymi ośrodkami akademickimi na całym świecie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganymi dokumentami Aplikacji (załączniki 1 - 6).

Wszelkich informacji udziela Koordynator zadania i Biuro Projektu.

Staż zagraniczny w Projekcie to wyjazd jednej osoby do zagranicznej instytucji dydaktycznej, celem którego jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia. Kandydat powinien znać język, w którym prowadzi się zajęcia dydaktyczne w danej uczelni (test sprawdzający). Staż trwa 10 dni roboczych.

Wizyta studyjna w Projekcie to wyjazd pięciu osób z tłumaczem do zagranicznej instytucji dydaktycznej, celem której jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia. Wizyta trwa 5 dni roboczych.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin stażu.
 2. Regulamin wizyty studyjnej.
 3. Wniosek indywidualny o staż/wizytę (załącznik nr 1).
 4. Plan stażu/wizyty studyjnej (załącznik nr 2).
 5. Opinia przełożonego (załącznik nr 3).
 6. Życiorys kandydata (załącznik nr 4).
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5).
 8. Potwierdzenie przyjęcia na staż/wizytę (załącznik nr 6).
 9. Wniosek grupowy o Wizytę Studyjna (załącznik nr 7).
 10. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 8).
 11. Wniosek do Działu Współpracy z Zagranicą (załącznik nr 9).
 12. Umowa z BO staże i wizyty (załącznik nr 10).
 13. Formularz PEFS pracownicy UR (załącznik nr 11).
 14. Potwierdzenie odbycia stażu i wizyty (załącznik nr 12).
 15. Dziennik stażu BPD (załącznik nr 13).
 16. Sprawozdanie z wizyty studyjnej (załącznik nr 14).
 17. Formatka do prezentacji (załącznik nr 15).

W 2010 roku w ramach naszego projektu wyjechało na staże indywidualne 16 nauczycieli a na wizyty studyjne 43 nauczycieli z różnych wydziałów naszej uczelni. Wśród nich byli specjaliści z dziedziny prawa, ekonomii, języków obcych, fizyki, matematyki, muzyki, rolnictwa, fizjoterapii oraz socjologii. Pracownicy dydaktyczni odwiedzali instytucje prowadzące zajęcia na poziomie wyższym w krajach Unii Europejskiej. Wyjazdy te cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz chęcią utrwalania współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Wyjazdy na wizyty studyjne umożliwiały osobom słabiej znającym język odwiedzanego państwa na poznawanie struktury i metod dydaktycznych innych uczelni dzięki obecności tłumacza. Aby uczestniczyć w stażu indywidualnym należało wykazać się znajomością języka obcego używanego w odwiedzanej uczelni. Wśród odwiedzanych krajów można wymienić Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Słowację, Austrię oraz Francję.

 Wsparcie udzielane w ramach zadania pn. "Organizacja staży i wizyt studyjnych dla kadry akademickiej UR" ma na celu realizację szczegółowego celu projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim", jakim jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej i poprawa jakości kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim przez wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych metod kształcenia dla nauczycieli akademickich UR.
           W ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" zapraszamy do wzięcia udziału w 13 bezpłatnych zagranicznych wyjazdach studyjnych (tydzień) oraz 33 stażach (2 tygodnie) w renomowanych ośrodkach dydaktycznych Europy.
          Mają one na celu podnoszenie zdolności dydaktycznych nauczycieli akademickich poprzez obserwację warsztatu pracy kolegów z innych krajów, zwrócenie uwagi na teoretyczne i praktyczne sposoby przekazywania wiedzy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, obserwację, które nowoczesne metody/systemy są preferowane w danych ośrodkach i dlaczego oraz jak wpływają na podniesienie umiejętności absolwentów.
          Wyjazdy służą zdobyciu doświadczeń we wdrażaniu nowych metod dydaktycznych, pozwolą uaktualnić wiedzę nauczycieli UR, porównać pracę różnych zespołów dydaktycznych krajów UE oraz podzielić się własnymi doświadczeniami zawodowymi. Wyjazd daje obopólną korzyść instytucjom, które od lat już ze sobą współpracują na poziomie naukowym. Ww. wyjazdy poszerzą wiedzę nauczycieli, zaznajomią z fachową nomenklaturą międzynarodową oraz wskażą, jak wykorzystuje się w dydaktyce najnowsze osiągnięcia naukowe, co pozwoli uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne.
           W wyjazdach studyjnych i stażach mogą uczestniczyć pracownicy dydaktyczni i naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Rzeszowskiego zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Realizując to zadanie, chcielibyśmy zaoferować nauczycielom UR 13 pięcioosobowych wyjazdów studyjnych i 33 staże zagraniczne.

CZY WARTO JECHAĆ NA STAŻ, WIZYTĘ STUDYJNĄ ZA GRANICĘ? Przeczytaj o tym, co Ci mogą one dać:

 • zdobędziesz wiedzę o danej instytucji (jej działach, strukturze organizacyjnej, sposobie pracy i stylu zarządzania, wymaganiach stawianych nauczycielom akademickim zajmującym poszczególne stanowiska i realizowanych przez nich zadaniach, itp.),
 • sprawdzisz w praktyce i poszerzysz wiedzę wyniesioną ze swojej uczelni,
 • nabędziesz nowe umiejętności, np.: zarządzania czasem, pracy zespołowej (grupy badawczej), prezentacji własnych projektów edukacyjnych, obsługi urządzeń dydaktycznych, programów komputerowych, itp.,
 • zdobędziesz wartościowe kontakty i poznasz nowych ludzi,
 • stworzysz sobie szansę na stałą międzynarodową współpracę międzyośrodkową,
 • poprawisz swoją znajomość języków obcych i zyskasz szersze spojrzenie na świat (w tym także różnice kulturowe),
 • zdobędziesz cenne doświadczenie życiowe i zawodowe, które z całą pewnością będzie Ci procentowało w przyszłości,
 • zapoznasz się z procedurami rekrutacji studentów stosowanymi w innych uczelniach,
 • przeżyjesz wspaniałą przygodę.

Termin realizacji zadania: styczeń 2010 - grudzień 2012.

Szczegółowych informacji na temat zadania udziela koordynator:
mgr Grzegorz Magoń,
tel. 608 460 392
e-mail: gmagon@univ.rzeszow.pl