Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DOSTOSOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA DO POTRZEB RYNKU PRACY I GOW

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza studentów i studentki Wydziału Ekonomii na
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Logistics and Supply Chain Management, State and Market In Economic Theory, Customer Behavior, Fundamentals of Economic Processes, E-business
organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Czas trwania: 30 godzin każdy przedmiot, zajęcia prowadzone będą w grupach 14-osobowych.
Język wykładowy: język angielski

Terminy:

  • Logistics and Supply Chain Management – prowadzący dr Tomasz Surmacz - Termin: zajęcia odbywać się będą w środy 8.30 – 12.00 (Zalesie) sala D1-19 – zapisz się
  • State and Market In Economic Theory – prowadzący dr Damian Pyrkosz -  Termin: zajęcia odbywać się będą we wtorki 8.30 – 12.00 (Zalesie) sala D1-19 – zapisz się
  • Customer Behavior – prowadzący dr Bogdan Wierzbiński -  Termin: zajęcia odbywać się będą w środy  8.30 – 12.00 (Zalesie) sala D1-20 – zapisz się
  • Fundamentals of Economic Processes – prowadzący dr  Magdalena Cyrek - Termin: zajęcia odbywać się będą we wtorki  8.30 – 12.00 (Zalesie) sala D1-20 – zapisz się
  • E-business – prowadzący dr Colin Hales -  Termin: zajęcia odbywać się będą we wtorki  16.00 – 19.00 (Zalesie) sala D1-16 – zapisz się

Istnieje możliwość zmiany terminów zajęć w uzgodnieniu z całą grupą.

Zapisy do dnia: 10.10.2012 r.  drogą elektroniczną lub osobiście w pok. nr D1-4 (Zalesie) w dniach: pon. – piątek /oprócz środy/ w godz. 8.30 – 12.30.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie testu znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Wynik otrzymany z testu znajomości języka angielskiego w poprzednich edycjach daje możliwość uczestniczenia w zajęciach bez konieczności powtórnego zaliczania testu. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

Test odbędzie się 11.10.2012 r. o godz. 10.00 w sali C2 (Zalesie).

Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe (pendrive, notatnik, segregator, długopis), certyfikat ukończenia, a uczestnictwo zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów

Szczegółowych informacji udziela:
mgr Kazimiera Kotula
tel. 608 460 653
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl
ul. Ćwiklińskiej 2, pokój D1-4