r
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DOSTOSOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA DO POTRZEB RYNKU PRACY I GOW

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza studentów i studentki Wydziału Ekonomii na
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Business Data Security, Mathematical Economics, Project Management, Financial Market, Macroeconomics, Logistics and Supply Chain Management, Logistics and Supply Chain Management, State and Market In Economic Theory, Customer Behavior, Fundamentals of Economic Processes, E-business
organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Czas trwania: 30 godzin każdy przedmiot, zajęcia prowadzone będą w grupach 15-osobowych.
Język wykładowy: język angielski
Terminy: semestr zimowy, rok akademicki 2012/2013
Zapisy: wrzesień, październik 2012.

  • Logistics and Supply Chain Management - zapisy październik 2012
  • State and Market in Economic Theory – zapisy październik 2012
  • Customer Behavior – zapisy październik 2012
  • Fundamentals of Economic Processes – zapisy październik 2012
  • E-business – zapisy październik 2012

Można zapisać się na więcej niż 1 przedmiot.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie testu znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Wynik otrzymany z testu znajomości języka angielskiego w poprzednich edycjach daje możliwość uczestniczenia w zajęciach bez konieczności powtórnego zaliczania testu. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe (pendrive, notatnik, segregator, długopis), certyfikat ukończenia, a uczestnictwo zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów

Wypowiedzi uczestników szkolenia w roku akademickim 2009/10:

Dominika Wójt:
"W semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010 uczęszczałam na zajęcia prowadzone w języku angielskim w ramach programu „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW”. Zajęcia, które wybrałam, to „Marketing Strategy”,  „Business Communication” oraz „Business Data Protection”. 
Zajęcia te oceniam bardzo pozytywnie. Sam fakt, iż były one prowadzone w języku angielskim był dla mnie bardzo ważny. Tematy zajęć były dobrze przygotowywane przez wykładających. Atmosfera na ćwiczeniach była bardzo przyjazna i myślę, że wszyscy czuliśmy się na nich dobrze. Na każdych zajęciach mieliśmy możliwość wypowiadania się i komunikowania po angielsku. Pomimo tego, że nie każdy z nas znał perfekcyjnie język angielski, to rozmowy wychodziły nam zaskakująco dobrze. Mieliśmy także możliwość wypożyczenia specjalistycznych książek w języku angielskim, aby poszerzyć naszą wiedzę z zakresu omawianych na zajęciach tematów. Ponadto każda osoba, która uczęszczała na ćwiczenia, otrzymała certyfikat uczestnictwa oraz specjalne materiały dydaktyczne.
W przyszłym semestrze, jeśli będzie tylko taka możliwość, na pewno będę uczęszczać na zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Zapraszamy

Szczegółowych informacji udziela:
mgr Kazimiera Kotula
tel. 608 460 653
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl
ul. Ćwiklińskiej 2, pokój D1-4