Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DOSTOSOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA DO POTRZEB RYNKU PRACY I GOW

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza studentów i studentki Wydziału Ekonomii na warsztaty
METODY I TECHNIKI MENADŻERSKIE
organizowane w ramach projektu„Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

W trakcie warsztatów szczególny nacisk jest położony na aspekty praktyczne. Szkolenie oferuje nabycie umiejętności z zakresu technik zarządzania

Czas trwania: cykl warsztatów trwa 30 godzin.
Prowadzący: zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego trenera.
Język wykładowy: język polski
Termin: semestr zimowy, rok akademicki 2012/2013.
Zapisy: wrzesień, październik 2012.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza kwalifikacyjnego, który będzie dostępny  po rozpoczęciu zapisów.

Zakwalifikowane osoby zostanę powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną. 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen za ostatni zaliczony semestr studiów. Należy podać średnią arytmetyczną wszystkich ocen z indeksu za ostatni zaliczony semestr. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe (pendrive, notatnik, segregator, długopis), certyfikat ukończenia a uczestnictwo zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
Szczegółowych informacji udziela:
mgr Kazimiera Kotula
tel. 608 460 653
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl
ul. Ćwiklińskiej 2, pokój D1-4