Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WSPARCIE DLA KADRY AKADEMICKIEJ PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie:
"Specyfika prowadzenia zajęć w grupach wielonarodowościowych” (język angielski)

organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Szkolenie obejmuje 30 godz. warsztatów oraz 10 godz. indywidualnych konsultacji (na grupę). Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta z Japoniii.

Termin szkolenia: 19.01.2012 - 25.01.2011 (zajęcia zaplanowane są w dni robocze tj. czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek oraz środę).

Regulamin uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej (niebieskim długopisem) i dostarczenie jej wraz z załącznikami* do Biura Projektu do dnia 08.12.2011, w godzinach 9.00-15.00 (ul. Rejtana 16a, pok. 66,  35-959 Rzeszów).

Kwalifikacja na szkolenie nastąpi na podstawie ankiety kwalifikacyjnej oraz wyników testu z języka angielskiego.

Test odbędzie się w dniu 08.12 o godzinie 19.00 w budynku głównym (ul. Rejtana 16c) w sali 328.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator zadania, mgr Jarosław Kawałek, tel. kom. 608 460 648

*załączniki:

  1. Zaświadczenie wystawione przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną np. koordynatora programu Erasmus, że aplikant  prowadzi lub będzie  prowadzić zajęcia przedmiotowe w języku angielskim lub jest osobą odpowiedzialną za proces dydaktyczny na wydziale/instytucie - pobierz.

Kandydaci zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie poniższych kryteriów:

Kryteria formalne:

1. Dostarczenie pełnej wymaganej dokumentacji:

  • zgłoszenie
  • zaświadczenie o prowadzeniu zajęć w języku angielskim podpisane przez koordynatora Erasmusa lub kierownika jednostki

2. Zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego/naukowo-dydaktycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.
3. Zdanie testu z języka angielskiego (test pisemny wielokrotnego wyboru).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.