Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DOSTOSOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA DO POTRZEB RYNKU PRACY I GOW

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza studentów i studentki Wydziału Ekonomii do rozgrywki
MARKETPLACE
organizowanej w ramach projektu„Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Sprawdź się w prowadzeniu firmy i konkurowaniu z innymi uczestnikami rynku.
Weź udział w rozgrywce MARKETPLACE

Czas trwania: 30 godzin.
Prowadzący: rozgrywka prowadzona jest pod nadzorem instruktora Marketplace.
Język wykładowy: język polski.

Terminy:

  • grupa 1 - prowadzący: dr Colin Hales – Termin: zajęcia odbywać się będą w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/13, we wtorki  8.30 – 12.00 (Zalesie) sala D1-416 – zapisz się
  • grupa 2 –, prowadzacy: dr Colin Hales – Termin: zajęcia odbywać się będą w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/13, w środy  8.30 – 12.00 (Zalesie) sala D1-416 – zapisz się

Zapisy do dnia: 10.10.2012 r. drogą elektroniczną lub osobiście w pok. nr D1-4 (Zalesie) w dniach: pon. – piątek w godz. 8.30 – 12.30.

Zakwalifikowane osoby zostanę powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają studenci III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe (pendrive, notatnik, segregator, długopis), certyfikat ukończenia, a uczestnictwo zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Szczegółowych informacji udziela:
mgr Kazimiera Kotula
tel. 608 460 653
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl
ul. Ćwiklińskiej 2, pokój D1-4