Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WSPARCIE DLA KADRY AKADEMICKIEJ PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza kadrę dydaktyczną UR prowadzącą zajęcia w języku angielskim z zakresu przedmiotów medycznych na kurs języka specjalistycznego
organizowany w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Termin szkolenia: listopad 2011 – czerwiec 2012

Przewidujemy 2 spotkania w tygodniu po 2 godziny lekcyjne oraz indywidualne konsultacje. Planujemy spotkania w poniedziałki oraz środy – istnieje możliwość zmiany na inne dni.
Wszystkie zajęcia będą rozpoczynać się po godzinie 19.00.

Forma zajęć: kurs – 90 godz., indywidualne konsultacje- 90 godz./grupa
Liczba miejsc: 10

Regulamin - pobierz

Na zajęcia kwalifikują się osoby, które prowadzą w języku angielskim zajęcia przedmiotowe z zakresu nauk medycznych

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie oraz złożenie:

  1. Ankiety kwalifikacyjnej - pobierz
  2. zaświadczenia wystawionego przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną np. koordynatora programu Erasmus, że aplikant  prowadzi lub będzie  prowadzić zajęcia przedmiotowe w języku angielskim - pobierz

w Biurze Projektu do dnia 08.11.2011, w godzinach 9.00-15.00 (ul. Rejtana 16a, pok. 66,  35-959 Rzeszów)

Kwalifikacja na szkolenie nastąpi na podstawie: ankiety kwalifikacyjnej oraz wyników testu z języka angielskiego. Test językowy można napisać w Biurze Projektu BPD (ul. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów) w dniu 09.11.2011, w godzinach 12.00 - 15.00 lub w innym terminie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty spotkania z mgr Jarosławem Kawałekiem – tel. kom. 608-460-648.

Koordynator zadania mgr Jarosław Kawałek – tel. kom. 608-460-648