Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DOSTOSOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA DO POTRZEB RYNKU PRACY I GOW

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza studentów i studentki Wydziału Ekonomii na warsztaty
GRY DECYZYJNE
organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Celem warsztatów jest kształcenie umiejętności podejmowania decyzji, nabycie praktycznej wiedzy z zakresu technik negocjacyjnych i organizatorskich

Czas trwania: cykl warsztatów trwa 30 godzin.
Prowadzący: mgr Marcin Łątka.
Język wykładowy: język polski
Termin: zajęcia odbywać się będą w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/13, w środy w godz. 15.00 – 19.00 (Zalesie) począwszy od 17.10.2012 r., sala D1-12 - zapisz się.

Zapisy: do dnia 10.10.2012r. drogą elektroniczną lub osobiście w pok. nr D1-4 (Zalesie) w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.30 – 12.30.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza kwalifikacyjnego.

Zakwalifikowane osoby zostanę powiadomione o tym fakcie drogą elektroniczną. 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen za ostatni zaliczony semestr studiów. Należy podać średnią arytmetyczną wszystkich ocen z indeksu za ostatni zaliczony semestr. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe (pendrive, notatnik, segregator, długopis), certyfikat ukończenia, a uczestnictwo zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
Szczegółowych informacji udziela:
mgr Kazimiera Kotula
tel. 608 460 653
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl
ul. Ćwiklińskiej 2, pokój D1-4