Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
PUBLIKACJA - "DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ - EFEKTYWNOŚĆ NOWYCH METOD KSZTAŁCENIA"

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją pod tytułem "Dydaktyka szkoły wyższej - efektywność nowych metod kształcenia", w której nauczyciele UR  mający doświadczenie w  prowadzeniu zajęć w języku angielskim, omawiają wybrane aspekty dydaktyki szkoły wyższej jak również dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz przemyśleniami.
Książka została wydana w języku polskim oraz angielskim. Darmową kopię wydawnictwa można odebrać w biurze projektu.