Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dzień Podusmowania Projektu - „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Program uroczystości

Aula C-5
10:15-10:30 Rejestracja
10:30-10:35 Powitanie uczestników
dr Andrzej Zapałowski
10:35-10:50 Perspektywy rozwoju UR
dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski
10.50–11:00 Rozwój Wydziału Ekonomii
dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz
11.00–11:15 Podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej UR
dr Katarzyna Walicka-Cupryś
11:15–11:25 Rola UR w procesie kształcenia ustawicznego
Krystian Antochów
11:25–11:30 „Wizje organizacji XXI wieku” - rozstrzygnięcie konkursu na plakat
Sala C-6
Od 11:30 Prezentacja edukacyjnych gier symulacyjnych - Gra „Twój hotel”
Poczęstunek
14:00 Zakończenie