Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim. Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55, e-mail: potencjalur@univ.rzeszow.pl
FILM PROMOCYJNY

We wrześniu odbędą się kolejne szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej, warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim oraz trzecia edycja Rady Ekspertów.
Obecnie trwa realizacja filmu promującego Projekt. Zdjęcia kręcone są m.in. w nowo powstających budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Produkcja filmu, w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej, zakończona będzie do końca sierpnia 2012 r.