Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BIURO PROJEKTU
Zapytania ofertowe

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16a, pok. 66
35-959 Rzeszów, tel. 17 872 13 55
www.potencjalur.univ.rzeszow.pl
potencjalur@univ.rzeszow.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00


KOORDYNATORZY ZADAŃ

dr Katarzyna Walicka – Cupryś
Koordynator zadania 3 - Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR
tel.608 461 583
kwcuprys@univ.rzeszow.pl

mgr Grzegorz Magoń
Koordynator zadania 4 - Organizacja staży i wizyt studyjnych dla kadry akademickiej UR
tel. 608 460 392
gmagon@univ.rzeszow.pl

mgr Jarosław Kawałek
Koordynator zadania 5 - Wsparcie dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku angielskim
tel. 608 460 648
jkawalek@univ.rzeszow.pl

dr hab. Grzegorz Ślusarz
Koordynator zadania 6 - Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW
tel. 607 294 755
gslusarz@univ.rzeszow.pl

mgr Krystian Antochów
Koordynator zadania 7 - Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej
tel. 608 469 184
k.antochow@univ.rzeszow.pl