Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ARCHIWUM
UNIWERSYTET RZESZOWSKI realizuje film promocyjny w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
Warsztaty mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.
Publikacja "Dydaktyka szkoły wyższej - efektywność nowych metod kształcenia".
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI do 16.07.2012 r. na wybrane, BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie - "Specjalistyczne szkolenie kształcące umiejętności pracy z grupą informatyków" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie - "PNF – w różnych specjalnościach - neurologia" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
NABÓR na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" (termin składania podań 27.06.2012 r.)
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby chcące podnieść swoje kompetencje zawodowe do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w okresie od września do października 2012 roku. Rekrutacja rozpoczyna się 12 czerwca i potrwa do 26 czerwca br.
Uczestniczkom i uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz możliwość noclegów. Szkolenia skierowane są do osób spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (osoby nie będące studentami, słuchaczami ani pracownikami UR) i realizowane są w systemie weekendowym (sobota, niedziela).
NABÓR na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" (termin składania podań 12.06.2012 r.)
NABÓR na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" (termin składania podań 15.05.2012 r.)
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI do 16.05.2012 r. na wybrane, BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
Informujemy, że w dniach od 30 kwietnia 2012 r. do 4 maja 2012 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" (termin składania podań 24.04.2012 r.)
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby chcące podnieść swoje kompetencje zawodowe do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w okresie od maja do czerwca 2012 roku. Rekrutacja rozpoczyna się 12 kwietnia i potrwa do 26 kwietnia br.
Uczestniczkom i uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz możliwość noclegów. Szkolenia skierowane są do osób spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (osoby nie będące studentami, słuchaczami ani pracownikami UR) i realizowane są w systemie weekendowym (sobota, niedziela).
REKRUTACJA na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
REKRUTACJA na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
REKRUTACJA na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Kształcenie umiejętności pracy z grupa uczącą i doskonalącą narciarstwo alpejskie dzieci, młodzieży i dorosłych" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI do 30.03.2012 r. na wybrane, BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
REKRUTACJA na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Kurs nowoczesnych metod kształcenia z zastosowaniem sterowników PLC" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" (termin składania podań 27.03.2012 r.)
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby chcące podnieść swoje kompetencje zawodowe do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w okresie od kwietnia do maja 2012 roku. Rekrutacja rozpoczyna się 5 marca i potrwa do 19 marca br.
Uczestniczkom i uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz możliwość noclegów. Szkolenia skierowane są do osób spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (osoby nie będące studentami, słuchaczami ani pracownikami UR) i realizowane są w systemie weekendowym (sobota, niedziela).
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI do 27.02.2012 r. na wybrane, BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ: "Obiektowe techniki programowania" (kurs organizowany w Przemyślu) oraz "E-marketing & E-busines" (kurs w Rzeszowie, prowadzony w języku angielskim) organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI na wybrane, BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ do 21.02.2012 r. organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na zajęcia w języku angielskim z przedmiotów: Business Data  Security, Mathematical Economics, Project Management, Financial Market,  Macroeconomics, Logistics and Supply Chain Management, State and Market In Economic Theory , Customer Behavior,  Fundamentals of Economic Processes,  E-business w ramach zadania 6 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb  rynku pracy i GOW organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby chcące podnieść swoje kompetencje zawodowe do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w okresie od lutego do marca 2012 roku. Rekrutacja rozpoczyna się 27 stycznia  2012 r. i potrwa do 9 lutego br.
Uczestniczkom i uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz możliwość noclegów. Szkolenia skierowane są do osób spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (osoby nie będące studentami, słuchaczami ani pracownikami UR) i realizowane są w systemie weekendowym (sobota, niedziela) w godz. 9-15.
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie wytycznych do sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" (termin składania podań 09.01.2012 r.)
22.12.2011 r.
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (termin składania podań 09.01.2012 r.)
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie - "Specyfika prowadzenia zajęć w grupach wielonarodowościowych” (język angielski) organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
09.12.2011 r.
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (termin składania podań 19.12.2011 r.)
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie - "Specyfika prowadzenia zajęć w grupach wielonarodowościowych” (język angielski) organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

02.12.2011 r.
REKRUTACJA NA STAŻE I WIZYTY STUDYJNE - WAŻNA INFORMACJA
W związku z prowadzoną rekrutacją na staże i wizyty studyjne oraz dużą liczbą wniosków, Komisja Rekrutacyjna informuje że wyniki rekrutacji po ocenie formalnej i merytorycznej zostaną ogłoszone 13.12.2011 r.
Każda aplikująca osoba zostanie poinformowana o wynikach rekrutacji telefonicznie oraz mailowo.

01.12.2011 r.
REKRUTACJA na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"

28.11.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie - "Specyfika prowadzenia zajęć w grupach wielonarodowościowych” (język angielski) organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

02.11.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza kadrę dydaktyczną UR prowadzącą zajęcia w języku angielskim z zakresu przedmiotów medycznych na kurs języka specjalistycznego organizowany w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

25.10.2011 r.
DODATKOWY NABÓR do 27.10.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie - "SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - POZIOM PODSTAWOWY " organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

19.10.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie - "PNF – w różnych specjalnościach " organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

19.10.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza kadrę dydaktyczną UR prowadzącą zajęcia w języku angielskim z zakresu przedmiotów medycznych na kurs języka specjalistycznego organizowany w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

18.10.2011 r.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w stażach oraz wizytach studyjnych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Od 17 października 2011 rozpoczynamy rekrutację na staże i wizyty studyjne w roku 2012. W planowaniu stażu bądź wizyty studyjnej należy uwzględnić czas realizacji roku dydaktycznego wybranej uczelni. Komplet dokumentów można składać Biurze Projektu do 25 listopada 2011 r. Wyjazd zagraniczny powinien rozpocząć się po 1 stycznia i zakończyć przed 30 listopada 2012 r. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganymi dokumentami Aplikacji. Wszelkich informacji udziela Koordynator zadania i biuro Projektu.
14.10.2011 r.
12 października 20110 r. po raz trzeci odbył się Dzień Otwartych Drzwi projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”. Uroczystości, która miała miejsce na Wydziale Ekonomii, towarzyszyło duże zainteresowanie kadry naukowo - dydaktycznej oraz studentek i studentów.
06.10.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza kadrę dydaktyczną UR prowadzącą zajęcia w języku angielskim z zakresu przedmiotów medycznych na kurs języka specjalistycznego organizowany w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
03.10.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie - "SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - POZIOM PODSTAWOWY " organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
30.09.2011 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na zajęcia w języku angielskim z przedmiotów:  Total Quality Management, E-business, Sustainability in Business and Economy, Government Interventionism - Theory and Practice, Marketing Research organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
21.09.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 27.09.2011 r. 04.10.2011 r. na bezpłatne, specjalistyczne kursy dla osób spoza społeczności akademickiej UR organizowane w ramach "Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego". Zapraszamy!
12.09.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 26.09.2011 r. na bezpłatny, specjalistyczny kurs dla osób spoza społeczności akademickiej UR: "Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu" organizowane w ramach "Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego". Zapraszamy!
12.09.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie -„Specyfika prowadzenia zajęć w grupach wielonarodowościowych” (język angielski)  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
05.09.2011 r.
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w IV kwartale 2011 roku.
Rekrutacja rozpocznie się 5 września 2011 r. i potrwa do 20 września 2011 r. Uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów oraz możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa.
30.08.2011 r.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie: "Specjalistyczne szkolenie z zakresu Coachingu" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
16.08.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA STAŻE ZAGRANICZNE. Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w indywidualnych stażach w zagranicznych ośrodkach akademickich.
Od 16 sierpnia 2011 r. rozpoczynamy rekrutacje na staże zagraniczne, które będą zrealizowane w czwartym kwartale 2011 r. W planowaniu stażu należy uwzględnić czas realizacji roku dydaktycznego wybranej uczelni. Komplet dokumentów można składać biurze Projektu do 30 września 2011 r.. Wyjazd zagraniczny powinien zakończyć przed 30 listopada 2011 r.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganymi dokumentami Aplikacji (załączniki 1-6). Wszelkich informacji udziela Koordynator zadania i biuro Projektu.
04.08.2011 r.
Informujemy, że dnia 5 sierpnia 2011 r. Biuro Projektu będzie nieczynne, natomiast w okresie od 19 do 30 sierpnia br. biuro czynne będzie w godz. 11:00-14:00. Za utrudnienia przepraszamy.
19.07.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 26.07.2011 r. 16.08.2011 r. na bezpłatne, specjalistyczne kursy dla osób spoza społeczności akademickiej UR: "Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w Polsce i Unii Europejskiejm", "Relational Strategies in Marketing", "Praktyczne zastosowanie statystyki w edukacji" organizowane w ramach "Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego". Zapraszamy!
03.07.2011 r.
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w III kwartale 2011 roku.
Rekrutacja rozpocznie się 4 lipca 2011 r. i potrwa do 18 lipca 2011 r. Uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów oraz możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa.
27.06.2011 r.
NABÓR U UZUPEŁNIAJĄCY na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
21.06.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 30.06.2011 r. na bezpłatny, specjalistyczny kurs dla osób spoza społeczności akademickiej UR: "ABC analiz wyników badań ankietowych" organizowany w ramach "Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego". Zapraszamy!
16.06.2011 r.
NABÓR U UZUPEŁNIAJĄCY na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
05.06.2011 r.
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w bezpłatnym specjalistycznym szkoleniu pn. ABC analiz wyników badań ankietowych, organizowanym w dniach 2, 3, 9 i 10 lipca 2011 r . Rekrutacja rozpocznie się 6 czerwca 2011 r. i potrwa do 20 czerwca 2011 r. Uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów oraz możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa.
26.05.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 06.06.2011 r. na bezpłatny, specjalistyczny kurs dla osób spoza społeczności akademickiej UR: "Wykorzystanie technik moderacji wizualnej w podnoszeniu sprawności pracy zespołu" organizowany w ramach "Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego". Zapraszamy!
16.05.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 23.05.2011 r. na bezpłatny, specjalistyczny kurs dla osób spoza społeczności akademickiej UR: "Wykorzystanie technik moderacji wizualnej w podnoszeniu sprawności pracy zespołu"  organizowane w ramach "Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego". Zapraszamy!
09.05.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 16.05.2011 r. na bezpłatne, specjalistyczne kursy dla osób spoza społeczności akademickiej UR: "Wykorzystanie technik moderacji wizualnej w podnoszeniu sprawności pracy zespołu" oraz "Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu",  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Zapraszamy!
18.04.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 29.04.2011 r. na bezpłatne, specjalistyczne kursy dla osób spoza społeczności akademickiej UR: "Wykorzystanie technik moderacji wizualnej w podnoszeniu sprawności pracy zespołu" oraz "Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu",  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Zapraszamy!
29.03.2011 r.
DODATKOWA REKRUTACJA do 15.04.2011 r. na bezpłatne, specjalistyczne kursy dla osób spoza społeczności akademickiej UR: Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu, Organizacja procesu sprzedaży usług, Wykorzystanie technik moderacji wizualnej w podnoszeniu sprawności pracy zespołu oraz MS Excel i MS Project jako narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji biznesowych,  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" Zapraszamy!
29.03.2011 r.
REKRUTACJA na  Warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim  organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
24.03.2011 r.
Informujemy, że w  związku z licznymi pytaniami, rekrutacja na kursy: "Obiektowe techniki programowania" oraz "Projektowanie i implementacja baz danych" organizowane w Lubaczowie w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego została przedłużona i potrwa do 28 marca 2011 r.
24.03.2011 r.
Zmiana terminu szkoleń. Informujemy, że szkolenia; "Obiektowe techniki programowania" oraz "Projektowanie i implementacja baz danych" organizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego odbędą się w terminie: 16, 17 kwietnia, 7, 8 maja 2011 r.
06.03.2011 r.
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w II kwartale 2011 roku.
Rekrutacja rozpocznie się 7 marca 2011 r. i potrwa do 28 marca 2011 r. Uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów oraz możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa.
16.02.2011 r
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na zajęcia w języku angielskim z przedmiotów: Business Communication, Business Data Protection, European Business Environment, Human Resource Management, Marketing Strategy organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim.
16.02.2011 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na warsztaty - GRY DECYZYJNE organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim.
16.02.2011 r
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na warsztaty - METODY I TECHNIKI MENADŻERSKIE organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim.
16.02.2011 r
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR do rozgrywki MARKETPLACE.
09.02.2011 r.
Dodatkowa rekrutacja do 15.02.2011 r. na bezpłatny, specjalistyczny kurs dla osób spoza społeczności akademickiej UR: Kreowanie wizerunku organizacji w Internecie - projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym w firmie i instytucji organizowany w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
07.02.2011 r.
Uniwersytet Rzeszowski zaprasza naucycieli akademickich na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie: Specjalistyczne szkolenia kształcące umiejętności pracy z grupą organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
13.01.2011 r.
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w I kwartale 2011 roku.
Rekrutacja rozpocznie się 20 stycznia 2011 r. i potrwa do 4 lutego 2011 r. Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce. Uczestnikom kursów oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów oraz możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa.
27.12.2010 r.
NABÓR UZUPEŁNIAJACY NA 1 MIEJSCE SZKOLENIOWE w ramach kursu języka specjalistycznego dla kadry dydaktycznej UR prowadzącej zajęcia w języku angielskim z zakresu przedmiotów społeczno - prawnych organizowanego w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
na poziomie europejskim".
18.11.2010 r.
NOWE TERMINY REALIZACJI KURSÓW NA WYDZALE SOCJOLOGICZNO - HOSTORYCZNYM W RAMACH UOKU!
Specjalistyczny kurs - "Zarządzanie wielokulturowością dla administracji państwowej" - terminy realizacji: 27,28.11,2010, 11,12.12.2010.
17.11.2010 r.
KURSY SPECJALISTYCZNE - INFORMACJA!
Informujemy, że rekrutacja na wszystkie kursy specjalistyczne na Wydziale Ekonomii UR zotała zakończona.
17.11.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne szkolenie - INFORMATYCZNE SYSTEMY MEDYCZNE organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
17.11.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych - TABLICE INTERAKTYWNE organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

15.11.2010 r.
UWAGA NAUCZYCIELE!

W ramach zadania „Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej” zorganizowano bezpłatne specjalistyczne szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych Tablice interaktywne (edycja wiosenna). Osoby, które wzięły w nim udział i wypełniły wszystkie formalne dokumenty, a jeszcze nie odebrały zaświadczenia ukończenia szkolenia, proszone są o jego odbiór. Zaświadczenie należy odebrać z biura projektu BPD pok. 66 Rejtana 16A.

08.11.2010 r.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w stażach oraz wizytach studyjnych w zagranicznych ośrodkach akademickich.
Od 8 listopada 2010 rozpoczynamy rekrutacje na staże i wizyty studyjne w roku 2011. W planowaniu stażu bądź wizyty studyjnej należy uwzględnić czas realizacji roku dydaktycznego wybranej uczelni. Komplet dokumentów można składać Biurze Projektu do 20 grudnia 2010 r. Wyjazd zagraniczny powinien rozpocząć się po 1 stycznia i zakończyć przed 30 listopada 2011 r. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganymi dokumentami aplikacji.
Wszelkich informacji udziela Koordynator zadania i biuro Projektu.
08.11.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Nowoczesne metody kształcenia języka specjalistycznego z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
28.10.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
14.07.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Kurs nowoczesnych metod kształcenia z zastosowaniem sterowników PLC" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
14.07.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem oprogramowania firmy Ansys, Inc." organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
12.10.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMII UR  z przedmiotów European Business Environment, Total Quality Management, E-business, Sustainability in Business and Economy, Government Interventionism - Theory and Practice, Marketing Research organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
04.10.2010 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na warsztaty - METODY I TECHNIKI MENADŻERSKIE organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim.
04.10.2010 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na warsztaty - GRY DECYZYJNE organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim.
04.10.2010 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na zajęcia w języku angielskim z przedmiotów: European Business Environment, Total Quality Management, E-business, Sustainability in Business and Economy, Government Interventionism - Theory and Practice, Marketing Research organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim.
04.10.2010 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR do rozgrywki MARKETPLACE.
01.10.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNYM organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
01.10.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
01.10.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE EKONOMII organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
27.09.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNYM organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
15.09.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIAŁACH: PEDAGOGICZNO - ARTYSTYCZNYM, SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNYM, PRAWA I ADMINISTRACJI, EKONOMII, MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
10.09.2010 r.
DODATKOWA REKRUTACJA na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Public Relations" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
03.09.2010 r.
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM do 24.09.2010 r. organizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
03.09.2010 r.
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE PRAWA do 24.09.2010 r. organizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
03.09.2010 r.
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE EKONOMII do 10.09.2010 r. organizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
10.08.2010 r.
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE SOCJOLOGICZNO - HISTORYCZNYM do 10.09.2010 r. organizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
10.08.2010 r.
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI do 27.08.2010 r. organizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
10.08.2010 r.
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI NA KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ NA WYDZIALE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM do 27.08.2010 r. organizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
08.07.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej - "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w turystyce" oraz "Zarządzanie wielopodmiotowe na szczeblu lokalnym" i inne organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
06.07.2010 r.
Rekrutacja na warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim (II tura) organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
04.07.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "PNF podstawowy i rozwijający" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
23.06.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Szkoła Trenerów Zarządzania" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
23.06.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Sterowniki Siemens" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
23.06.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich - "Public Relations" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
21.06.2010 r.
Rekrutacja na warsztaty metodyczne mające na celu opracowanie sylabusów do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
23.05.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej - "Managerial game", "Kształtowanie wizerunku jednostki terytorialnej" i inne organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
18.05.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne szkolenie - "Nowoczesne metody kształcenia w języku obcym CLIL" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
04.05.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne szkolenie - "Mulligan" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
04.05.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne szkolenie - "PNF - podstawowy i rozwijający" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
26.04.2010 r.
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego zaprasza wszystkie osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w bezpłatnych kursach "ABC analiz wyników badań ankietowych" oraz "Współczesne problemy muzealnictwa" organizowanych przez Wydział Socjologiczno - Historyczny. Dodatkowo oferujemy bezpłatne materiały szkoleniowe i dydaktyczne, podręczniki, wyżywienie podczas kursów oraz możliwość noclegów dla osób spoza Rzeszowa*.
06.04.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie - ArcGIS - zaawansowany organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

25.03.2010 r.
Rozpoczęto nabór na kolejne kursy w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.

24.03.2010 r.
Zakończyliśmy rekrutację na Staże i Wizyty Studyjne w ramach Projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
Lista osób, które zakwalifikowały się i odbędą wyjazd zagraniczny dostępna jest w biurze Projektu .

Z dniem 24.03.2010 r. rozpoczynamy nabór dodatkowy na staże i wizyty studyjne  o charakterze dydaktycznym w roku 2010. Aplikacje będą przyjmowane do 5.05.2010 r.
Jednocześnie przypominamy, że przy składaniu Aplikacji warunkami formalnymi są:

  • wyjazd do kraju członkowskiego Unii Europejskiej
  • porozumienie/umowa o współpracy pomiędzy odwiedzaną instytucją a UR
  • umowa o pracę na stanowisku dydaktycznym/naukowo - dydaktycznym w UR
  • dodatkowe kryteria zawarte są regulaminie
12.03.2010 r.
Trwają prace Komisji Rekrutacyjnej na Staże i Wizyty Studyjne.
Komisja zaprosi osoby, które złożyły Aplikację na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 18-19.03.2010 r. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 22.03.2010 r.
10.03.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie - "NDT Bobath dla dorosłych" organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
02.03.2010 r.
ZMIANA TERMINÓW SZKOLENIA (Wydział Pedagogiczno - Artystyczny) z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych – Tablice interaktywne organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
22.02.2010 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR do rozgrywki MARKETPLACE.
19.02.2010 r.
ZAPRASZAMY studentów Wydziału Ekonomii UR na zajęcia w języku angielskim z przedmiotów: Business Data Protection, Business Communication, Marketing Strategy, Human Resource Management, European Business Environment..
16.02.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie - SZKOŁA TRENERÓW ZARZĄDZANIA organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

10.02.2010 r.
STAŻE I WIZYTY STUDYJNE - WAŻNE INFORMACJE.
Staż bądź Wizyta Studyjna może być realizowana w uczelni partnerskiej tj.,  uczelni z którą Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę o współpracy na poziomie uczelni, wydziału lub instytutu.

W zapytaniu do uczelni partnerskiej należy dokładnie określić:

  1. w ramach jakiego programu chcą państwo odwiedzić tą instytucję, tu należy podać nazwę Projektu "Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na Poziomie Europejskim"- projekt finansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  2. kto realizuje Projekt – Uniwersytet Rzeszowski
  3. język w jakim ma się odbyć staż/wizyta,
  4. proponowany termin wyjazdu.

Tłumacz uczestniczący w Wizycie Studyjnej powinien:

  1. posiadać wykształcenie kierunkowe – mgr filologii lub certyfikat uznawalnego egzaminu na poziomie C1.
10.02.2010 r.
Nabór uzupełniający na kursy języka specjalistycznego dla kadry dydaktycznej UR prowadzącej zajęcia w języku angielskim z zakresu przedmiotów społeczno - prawnych oraz ekonomicznych organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

08.02.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie z zakresu pneumatyki, hydrauliki i sensoryki organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

30.01.2010 r.
STAŻE I WIZYTY STUDYJNE. Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w stażach oraz wizytach studyjnych w zagranicznych ośrodkach akademickich.
Od 1 lutego 2010 r. rozpoczynamy rekrutacje na staże i wizyty studyjne w roku 2010. W planowaniu stażu bądź wizyty studyjnej należy uwzględnić czas realizacji roku dydaktycznego wybranej uczelni. Komplet dokumentów można składać w Biurze Projektu do 3 marca 2010 r.
Wyjazd zagraniczny powinien rozpocząć się po 1 kwietnia i zakończyć przed 30 listopada 2010 r. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganymi dokumentami aplikacji.
Wszelkich informacji udziela Koordynator zadania i biuro Projektu.
26.01.2010 r.
ZMIANA TERMINÓW SZKOLENIA (Wydział Ekonomii) z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych – Tablice interaktywne organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
25.01.2010 r.
OGŁOSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ Z dn. 25.01.2010 r. w sprawie szkolenia z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych – Tablice interaktywne.
Wszyscy nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na umowę o pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim, którzy wysłali e-mailem lub złożyli ankietę kwalifikacyjną do dn. 25.01.2010 r. na szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych – Tablice interaktywne, decyzją Komisji Rekrutacyjnej zostali na nie zakwalifikowani. 
Osoby, które nie są nauczycielami dydaktycznymi lub naukowo - dydaktycznymi zatrudnionymi na Uniwersytecie Rzeszowskim lub nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet rekrutacji na w/w szkolenie, ze względów formalnych nie zostały zakwalifikowane na powyższe szkolenie.
21.01.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne zajęcia w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
W dniach 28.01 - 25.02.2010 trwać będzie rekrutacja na zajęcia prowadzone w I kwartale tego roku w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (po 8 godzin). Uczestnicy otrzymują bezpłatnie podręczniki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz wyżywienie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość noclegu.
19.01.2010 r.
OGŁOSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ Z dn. 18.01.2010 r. w sprawie szkolenia z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych – Tablice interaktywne.
Wszyscy nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na umowę o pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim, którzy wysłali e-mailem lub złożyli ankietę kwalifikacyjną do dn. 17.01.2010 r. na szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych – Tablice interaktywne, decyzją Komisji Rekrutacyjnej zostali na nie zakwalifikowani. 
Osoby, które nie są nauczycielami dydaktycznymi lub naukowo - dydaktycznymi zatrudnionymi na Uniwersytecie Rzeszowskim lub nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet rekrutacji na w/w szkolenie, ze względów formalnych nie zostały zakwalifikowane na powyższe szkolenie.
19.01.2010 r.
Kolejna rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych - TABLICE INTERAKTYWNE organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
19.01.2010 r.
Rekrutacja na zajęcia anglojęzyczne na Wydziale Ekonomii. W dniach 15.02 - 19.02.2010 trwać będzie rekrutacja na zajęcia prowadzone w języku angielskim. Terminy zajęć oraz szczegółowe informacje zostanę podane na początku lutego 2010.
18.01.2010 r.
ZMIANA TERMINÓW SZKOLENIA (Wydział Pedagogiczno - artystyczny) z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych – Tablice interaktywne organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

12.01.2010 r.
Rekrutacja na bezpłatne, specjalistyczne szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych - TABLICE INTERAKTYWNE organizowane w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

Zaproszenie na kursy języka specjalistycznego.
Uniwersytet Rzeszowski zaprasza kadrę dydaktyczną prowadzącą zajecia w języku angielskim z zakresu przedmiotów społeczno - prawnych, ekonomicznych oraz matematyczno - przyrodniczych na kursy języka specjalistycznego organizowane w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim".
Już w styczniu rusza rekrutacja na kursy specjalistyczne realizowane w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego!
W połowie stycznia 2010 rozpocznie się rekrutacja na kursy specjalistyczne dla osób spoza społeczności akademickiej, które realizowane będą w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego. Szkolenia prowadzone będą przez pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Regulamin rekrutacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów będzie dostępny na stronie internetowej zadania.
Ruszyły zajęcia metodyczno - językowe dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w języku angielskim! W połowie grudnia dotarliśmy do półmetka kursów metodyczno - językowych dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w języku angielskim. W dwóch grupach szkoli się obecnie 16 wykładowców UR. Uczestnicy są bardzo zadowoleni z tematyki szkoleń oraz przygotowania merytorycznego prowadzących. Prawie wszyscy deklarują chęć uczestnictwa w 3 semestralnym kursie języka specjalistycznego, który rozpocznie się pod koniec stycznia 2010.
Za trzy tygodnie początek rekrutacji kadry naukowo – dydaktycznej UR na staże i wizyty studyjne!
Już w styczniu 2010 r. rusza rekrutacja na staże i wizyty studyjne w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Regulamin rekrutacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów będzie dostępny na stronie internetowej od stycznia 2010 roku.

Pierwsi pracownicy naukowo – dydaktyczni Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali wsparcie w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”!
W dniach 07.12.2009 - 11.12.2009 odbyło się pierwsze z serii 18 specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach Zadania 3 „Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR”. Dotyczyło ono wykorzystania programu AutoCad w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego. Uczestniczyło w nim 8 pracowników UR. Szkolenie realizowała firma Kompugraf z Krakowa. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów do realizacji następnych szkoleń specjalistycznych, które zaplanowano na I kwartał 2010 roku.

Pierwsze działania w ramach zadania „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW zakończone!
Zakończyły się zajęcia z przedmiotów anglojęzycznych oraz warsztaty tematyczne, które trwały od października br. Po feriach zimowych (po Nowym Roku) rozpoczną się zapisy na kolejną edycję warsztatów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów Wydziału Ekonomii, tj. techniki i metody menadżerskie (zajęcia rozpoczną się 19 lutego 2010r.) oraz Gry decyzyjne (zajęcia rozpoczną się w marcu 2010r.).

Także w styczniu rozpocznie się rekrutacja studentów na zajęcia prowadzone w języku angielskim. Od semestru letniego zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w zajęciach z pięciu specjalistycznych przedmiotów tj.: Human Resource Management, Business Data Protection, Business Communication, Marketing Strategy oraz European Business Environment.
Od początku stycznia zostaną także uruchomione zajęcia z symulacji biznesowej Marketplace. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki po południu (pierwsza grupa) i we wtorki rano (druga grupa) z 3-tygodniową przerwą na sesję i przerwę międzysemestralną.

           W dniu 26 października 2009 r. Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dr hab. Czesław Puchalski prof. UR zainaugurował „Dzień Otwartych Drzwi” projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
           Uroczystości, która odbyła się na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie społeczności akademickiej a w szczególności kadry naukowej UR i studentów Wydziału Ekonomii, do których bezpośrednio adresowane jest wparcie w ramach projektu.
           W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia projektu, którego celem jest wzmocnienie i rozbudowa potencjału dydaktycznego, pobudzenie kontaktów międzynarodowych, pomoc w dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, oraz aktywizacja UR w procesie kształcenia ustawicznego.
04.11.2009 r.

Zaproszenie
Na Dzień Otwartych Drzwi Projektu
"Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
w dniu 26.10.2009 r. w godzinach 1100- 1400
na Wydziale Ekonomii, Rzeszów - Zalesie, ul. Ćwiklińskiej 2 (Budynek D1)
Program uroczystości

W dniu 26.10.2009 r. w godzinach 1100- 1400 na Wydziale Ekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2 (Budynek D1) odbędą się Dni Otwarte Drzwi Projektu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt jest inicjatywą realizowaną na poziomie Uniwersytetu i ma na celu wzmocnienie i rozbudowę potencjału dydaktycznego, pobudzenie kontaktów międzynarodowych, pomoc w dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, oraz aktywizację UR w procesie kształcenia ustawicznego.
Serdecznie zapraszamy kadrę akademicką Uniwersytetu Rzeszowskiego, studentki i studentów Wydziału Ekonomii oraz osoby spoza społeczności akademickiej do udziału w tym przedsięwzięciu.